Eerste nieuwe streekproduct erkenningen 2019

Deze 5 producenten dienden een dossier in bij VLAM voor hun traditioneel Vlaams streekproduct en kregen een erkenning.