Sint-Lucie NV

De waterkersteelt in Vlaanderen is vrij jong in vergelijking met andere traditionele groenteteelten.