De Kempen werden vroeger gekenmerkt door arme zandgronden en de heide. De keuterboertjes moesten zich dan ook beperken tot weinig eisende gewassen zoals boekweit en rogge. Boekweit kon zonder bemesting groeien op plaatsen waar geen enkel ander (graan)gewas geteeld kon worden. Het is een landbouwteelt die zo goed als uitgestorven is, in de oostelijke Kempen hield hij echter het langst stand onder andere omdat het een prima nectarplant is.

Frans Beckers teelt in Zutendaal de gewone boekweit en de tatarische boekweit van eigen zaadteelt. De boekweit wordt hier dan ook biologisch geteeld met veel respect voor de natuur. Met het toepassen van het concept Heideboerderij gebruikt hij een eeuwenoud landbouwsysteem en combineert extensieve landbouw met natuurbeheer. De heidevelden, die nu natuurgebieden zijn, maakten in het verleden deel uit van een groter cultuurlandschap. Ze werden beheerd via het traditionele heidelandbouwsysteem waarbij de heide verbonden was met de akkers, wei- en hooilanden in beekvalleien, bossen, moestuinen en vennen en vijvers. 

o
<
>

Adres

Zuurbroekstraat 11, 3690 Zutendaal

Routebeschrijving