De skyline van Steenhuffel wordt getekend door de brouwerijtoren van Brouwerij Palm, waarop in reuzencijfers het jaartal 1686 staat. Dat wordt beschouwd als het stichtingsjaar, maar waarschijnlijk is de brouwerij veel ouder. Zo wordt in een akte van verkoop uit 1597 al gesproken van ‘eene hofstede, geheeten Den Hoorn’. Zeker is dat ruim een eeuw de familie De Mesmaecker brouwerij De Hoorn uitbaatte, tot een dochter in 1908 huwde met Arthur Van Roy, telg van een ander brouwersgeslacht. Arthur start met de industriële ontwikkeling van de brouwerij en brouwt ook een Speciale, die hij in 1929 de naam Spéciale Palm geeft. De ‘palm’ zag hij als symbool voor de zege van de hogegistingsbieren.

Na WO II begint de grote expansie van de brouwerij, grotendeels te danken aan het succes van de Spéciale Palm. Wanneer Arthur overlijdt, komt de leiding volledig in handen van zoon Alfred, een belangrijk figuur voor de brouwerij. Hij omringt zich met specialisten en schoolt zich permanent bij. Met resultaat, want in het Expojaar ’58 wint de Spéciale Palm de ‘Prix d’excellence’. Tijdens de expo kreeg hij bovendien de centrale plaats op het marktplein, met instant effect op zijn succes. Ook in de jaren 60 blijft de brouwerij groeien. Dankzij de comeback van de traditionele streekbiercultuur in België wordt Alfred - Fred - de hoofdrolspeler en sterkste groeier met zijn Spéciale Palm. In de volksmond wordt de brouwerij steeds vaker ‘de brouwerij van de Palm’ genoemd. In 1974 verandert ze dan ook in Brouwerij Palm.

De aandacht voor het Brabantse trekpaard, dat Palm sinds 1980 in zijn logo voert, mag op het conto geschreven worden van de huidige eigenaar Jan Toye, neef van Alfred. Hij zorgt in de jaren 90 voor een grote schaalvergroting en bouwt de brouwerij verder uit tot een nationale, en later ook internationale speler, onder de naam Palm Belgian Craft Brewers.

o
<
>

Adres

Steenhuffeldorp 3, 1840 Steenhuffel

Routebeschrijving