• Label (BGA) Beschermende Geografische Aanduiding
 • Provincie
  i In deze provincie is de producent gevestigd
  West-Vlaanderen
 • Streek
  iHet product is eigen aan deze streek
  West- en Oost-Vlaanderen
 • Type sierbloemen en -planten

Productfiche

 • Synoniemen: Laurus nobilis
 • Herkomst: West- en Oost-Vlaanderen
 • Type product: sierplant
 • Vorm: bolvorm, bol op stam, piramide, piramide op stam, zuil en bijzondere vormen zoals spiralen; leivormen en gevlochten stammen

Geschiedenis & teeltgebied

Voor de Eerste Wereldoorlog waren er een honderdtal siertelers die de Vlaamse laurier als hoofdcultuur hadden. Het aantal bedrijven dat laurier teelt is doorheen de jaren gestaag gedaald. De Vlaamse lauriervereniging telt vandaag elf lauriertelers die jaarlijks ongeveer 105.000 laurieren aanbieden.

De laurier wordt voornamelijk geteeld in Oost- en West-Vlaanderen en meer specifiek in de arrondissementen Brugge, Eeklo, Gent, Roeselare en Tielt. Het gebied kent een lange traditie van laurierteelt.

Bekende plantkundigen schrijven over Vlaamse laurier

Reeds in het “Cruydeboeck” van de plantkundige Rembert Dodoens uit 1554 duikt West-Vlaanderen op als uiterst geschikte regio voor de teelt van laurier:

“Die Laurus boomen groeyen overvloedich in Spaengien/ ende in dyerghelijcke heete landen. In dese Neerlanden wordt hy in die hoven gheplant ende met neersticheyt tswinters van die coude bewaert/ uutghenomen in Zeelant/ ende ontrent den Zee cant daert souten gront es/ want daer groeyet hy seer wel/ ende en sterft tswinters niet/ ghelijck hy doet daer den grondt suet es.”

In het “Kruydtboeck” van de plantkundige Mathias De Lobel (1581) wordt de link met Brugge nog duidelijker.

“Lauwerboom
De bloeme vanden lauwerboom is geelachtich groen/maer de rijpe besien zijn swert. De bladers blijven altijts groen/de welcke in tvier gheworpen ghecraeck gheveng/helijck alst sout doet. In heete landen groeyet desen boom vele int wilde:maer in Enghellant ende Nederlant niet dan ghesaeyt. D’ander soorte die graenfens draegt die en wort niet ghesaeyt/ maer set af van ionge scheuten / De welcke in Nederlant inden winter dickwils sterft/ ende niet hoogher dan ghelijct een cleyn boomfen wasset. De ghene die binnen Brugghe groeyet/mach de coude vanden winter verdraeghen/andersins is dien den anderen niet zeer ongehelijck. De bladers zijn wat bruynder.”

De traditie zette zich voort. In de Revue de ‘l’horticole Belge et Etrangère’ nr 12 van 1886 lezen we :
“C’est par de centaines de mille que dans le monde horticole, surtout en Belgique, à Gand et à Bruges, l’on élève les Laurus nobilis de si modeste origine”.

De teelt van de Vlaamse laurier: stekken & snoeien

De teelt van Vlaamse laurier vergt bijzonder veel kennis. De plant wordt gestekt en niet gezaaid zoals haar Zuiderse varianten. Zo ontstaan nakomelingen die klonen genoemd worden.

Bij de teelt van de Vlaamse laurier gaat veel aandacht naar de snoei om een mooi gevulde en symmetrische plant te krijgen. De Vlaamse laurier kan in allerlei vormen gesnoeid worden, bijvoorbeeld in bolvorm, piramide of spiraal. Dat verklaart ook de populariteit voor grote evenementen.

Wist je dat…

…de Vlaamse laurier een populair exportproduct is? Vandaag wordt 90% van de Vlaamse laurieren geëxporteerd. De Vlaamse laurier is ook het paradepaardje van de plantenverhuur. Hij wordt onder andere gebruikt tijdens modeshows, huwelijken en zelfs tijdens het WK voetbal.

Waar kan je een laurierplant kopen?

Ben je op zoek naar een leverancier, de producent of groothandel van laurier? Hieronder alvast de contactgegevens van de officiële verdeler. Aarzel niet om hen te contacteren voor bestellingen en/of verkooppunten in jouw buurt.

o
<
>

Producent van Vlaamse laurier