• Label (GTS) Gegarandeerde Traditionele Specialiteit
 • Provincie
  i In deze provincie is de producent gevestigd
  Vlaanderen
 • Streek
  iHet product is eigen aan deze streek
  Pajottenland
 • Type bier, water

De belangrijkste ingrediënten om bier te brouwen waren al van in de middeleeuwen in Vlaams-Brabant ruim aanwezig. Zo ontstonden twee soorten tarwebier: witbier op de as Hoegaarden-Leuven en lambik op de as Brussel-Halle. De groei van de bierproductie vanaf 1560 is onlosmakelijk verbonden met de daling van de Brabantse wijnproductie door het slechter wordend klimaat, de zogenaamde kleine ijstijd. Het werden gouden tijden voor de Brabantse brouwers en voor het Brabantse tarwebier. Wanneer lambik voor het eerst werd gebrouwen is niet bekend, de oudste schriftelijke vermelding dateert van 1559. In dat jaar schreef stadsontvanger Remy le Mercier in een kanttekening in de stadsrekening van Halle: "Nemand mag een beslag aanmaken zonder er 16 razieren graan in te doen, te weten 6 razieren tarwe en 10 razieren gerst, zoals men vanouds placht te doen. " De toen voorgeschreven verhouding van 6/16 of 37.5 % tarwe en 10/16 of 62.5 % gerst worst nu nog door de lambiekbrouwers gerespecteerd.

Een afgebakend gebied voor het brouwen van lambik was er toen nog niet. Dat kwam er pas in 1839. Enkel in Brussel of aan de stadspoorten op een afstand van 5,51 km rond Brussel mocht er lambik en afgeleiden zoals de met suiker aangezoete faro worden gemaakt. In 1860 werd dat gebied uitgebreid tot 11 km. Vanaf 1928 wordt er vanuit gegaan dat lambik het best wordt gebrouwen langs de Zenne van Halle tot Vilvoorde. Vandaag liggen alle lambiekbrouwerijen, met één uitzondering, ten zuidwesten van de hoofdstad, in het Pajottenland.

Er is weinig verschil met de manier waarop vroeger lambik werd gebrouwen en nu. Nog altijd gebruiken de brouwers overjaarse hop die geen bitterheid nalaat. Ze voegen geen gisten toe omdat de wort na het brouwen afkoelt in open koelbakken en tijdens de nacht aan de omgevingslucht wordt blootgesteld. Op die manier brengen wilde gisten de gisting op gang. Het bier rijpt verder na in houten vaten, zoals dat ook vroeger het geval was.

Lambik is een plat bier, zonder koolzuurgas en dikwijls troebel. Met de opkomst van pilsbieren en Engelse specialiteiten zochten de lambiekbrouwers naar een manier om de lambik te doen schuimen. Door jonge en oude lambik met elkaar te vermengen en deze in de fles te laten nagisten ontstond de ‘moderne' geuze. De jonge lambik had voldoende suikers en levende gisten om de nagisting op de fles op gang te brengen. Zo ontstond ook het vak van geuzesteker. De stekers onderscheidden zich van elkaar door het mengen van geuze van verschillende brouwerijen en door de rijpingsduur van hun producten.  

o
<
>

Producent van Lambiek, Geuze-Lambiek, Geuze