De teelt zelf is echter het resultaat van heel wat zomerwerk voor de witlooftelers.

Vanaf mei zaait de teler het grondwitloof. Dit gebeurt zeer zorgvuldig en met de nodige afstand tussen de plantjes zodat de wortels zich goed en gelijkmatig kunnen ontwikkelen. Tijdens de groei wordt het witloofveld zoveel mogelijk onkruidvrij gehouden, met zachte herbiciden of door te schoffelen. In de herfst, vooraleer strenge vorst schade kan aanrichten, worden de wortels gerooid. Bij of na het rooien wordt het blad weggesneden. Daarbij blijft 2 à 3 cm bladstengel behouden. Dit om de eindbot, of “ziel”, waaruit de witloofkrop moet groeien intact te laten. De gerooide wortels worden ofwel direct in witlooflagen gezet om ze te forceren, ofwel tussentijds bewaard.

Voor de trek of forcerie, de tweede teeltfase, worden de wortels zij aan zij ietwat schuin rechtop in kuilen of ‘witlooflagen’ gezet. Na al dan niet aangieten worden de wortels met een 5 tot 20 cm dikke laag kruimelige grond afgedekt.

Als de kroppen oogst klaar zijn wordt de ganse kuil in een keer volledig geoogst. Dit is nodig omdat anders de kroppen snel ‘overrijp’ worden wat nadelig is voor de kwaliteit. De krop wordt van de wortel gescheiden, schoongemaakt en verpakt.

Nog steeds zet een groep telers zich in om witloof op deze traditionele manier te produceren. Grondwitloof, als niche binnen de witloofteelt, verdient dan ook onze extra aandacht! Vanaf nu tot einde mei kan je van dit unieke product genieten.

Fotograaf: Bart Deseyn, Bonsaï
 

Meer informatie: Film grondwitloof

o
<
>